Algemene Vergadering 2020

Vragen en/of opmerkingen

Vragen en/of opmerkingen omtrent de Algemene Vergadering en de bijhorende documenten dienen ons ten laatste op donderdag 21 mei 2020 om 00u00 te bereiken via info@sneeuwsport.vlaanderen. De vragen en hun bijhorende antwoorden zullen vervolgens ten laatste op maandag 25 mei 2020 om 19u30 gepubliceerd worden ter inzage van de voor de Algemene Vergadering aangemelde leden.

Stemmen zal mogelijk zijn op maandag 25 mei 2020 tussen 19u30 en 21u30. Dit neemt slechts een vijftal minuten in beslag. Er zal géén webinar of videomeeting plaatsvinden, je brengt enkel jouw stem uit via www.electionrunner.com. De nodige login gegevens voor de stemming krijg je bij de opening (om 19u30) per mail doorgestuurd.Informatie en documentatie

Opgelet: indien van toepassing vindt u na het agendapunt een link naar het werkingsverslag of een ander document. Deze link refereert wanneer nodig meteen naar de juiste pagina van het betreffende document. We kunnen deze werking enkel garanderen via de meest recente versies van de browsers Google Chrome of Microsoft Edge.

U opent deze pagina bijgevolg best in Google Chrome of Microsoft Edge.

 1. Inleidingswoord door de voorzitter Martine Dom (werkingsverslag | pagina 3)
 2. Overzicht van de actieve leden (stemgerechtigde afgevaardigden) opgegeven voor de stemming verbonden aan deze digitale Algemene Vergadering
 3. Goedkeuring verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering 27 mei 2019
 4. Jaarverslag 2019
  1. Beleidsplan 2019-2020 (werkingsverslag | pagina 16 - 18)
  2. Werkingsjaar 2019 (werkingsverslag | pagina 19 - 100)
  3. Goed Bestuur
   1. Bestuurdersvergoedingen en/of voordelen (werkingsverslag | pagina 7)
   2. Belangenconflicten (werkingsverslag | pagina 7)
   3. Gedragscodes
   4. Resultaten (werkingsverslag | pagina 111 - 115)
  4. Gezond en ethisch sporten (werkingsverslag | pagina 117)
  5. Financiën - interpretatie (werkingsverslag | pagina 101 - 110)
   1. Jaarrekening 2019 - analytische balans - balans Actief/Passief
   2. Verslag rekeningnazichter
   3. Begroting 2020
 5. Kwijting van de bestuurders
 6. Werkende leden (clubs)
  1. Nieuwe clubs (werkingsverslag | pagina 11)
  2. Ontslagnemende clubs (werkingsverslag | pagina 11)
 7. Uitrolling nieuw ledensysteem Twizzit
 8. Vragen en opmerkingen (er werden geen vragen of opmerkingen geformuleerd)
 9. Bekrachtigingen
  1. Huishoudelijk Reglement, versie mei 2020
  2. Charter Goed Bestuur, versie mei 2020
  3. Bekrachtiging aanstelling Chris Masset als voorzitter van de Technisch Alpijnse Commissie
  4. Bekrachtiging aanstelling Dries Van Stevens als voorzitter van de Jeugdsportcommissie
  5. Rekeningnazichter jaargang 2020

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x