Bijzondere algemene vergadering 2021

Vragen en/of opmerkingen

Vragen en/of opmerkingen omtrent de algemene vergadering en de bijhorende documenten dienen ons ten laatste op donderdag 21 januari 2021 om 23u59 te bereiken via info@sneeuwsport.vlaanderen. De vragen en hun bijhorende antwoorden zullen vervolgens ten laatste op maandag 25 januari 2021 om 17u00 gepubliceerd worden ter inzage van de voor de algemene vergadering aangemelde leden. Enkel vragen die ons voor bovenstaande deadline bereiken via info@sneeuwsport.vlaanderen, worden als geldig beschouwd.

Op 25 januari 2021 om 19u30 gaan we van start met een korte introductie en kadering omtrent de wijzigingen van de statuten en het intern reglement. Stemmen zal vervolgens mogelijk zijn tussen 20u30 en 21u30. De stemming op zich neemt slechts een vijftal minuten in beslag. De nodige login gegevens voor de stemming krijg je bij de opening (om 20u30) per mail doorgestuurd, houd eventueel ook jouw spambox in de gaten.


Informatie en documentatie

 1. Inleidingswoord door de voorzitter Martine Dom
 2. Overzicht van de actieve leden (stemgerechtigde afgevaardigden)
 3. Goedkeuring verslag jaarlijkse algemene vergadering 25 mei 2020 (stemming)
 4. Uittreding van clubs: 
  1. Antwerp Ski Team
  2. Airborne Freeskiteam
 5. Ontslag van clubs: (stemming)
  1. Skibum online Skiing community
 6. Kadering aanpassing statuten en intern reglement: SVL 2.0
  De volledige uiteenzetting betreffende SVL 2.0 is terug te vinden via deze link. Tijdens de live sessie van de BAV wordt nog een korte toelichting gegeven.
 7. Vragen en opmerkingen (er werden geen vragen of opmerkingen geformuleerd)
 8. Bekrachtigingen (stemming)
  1. Statuten, versie 1.6
  2. Intern reglement, versie 2.3
   1. Bijlage 1: benoemingsbrief nieuwe bestuurders
   2. Bijlage 2: workflow SVL
   3. Bijlage 3: register belangenconflicten
   4. Bijlage 4: bestuursgroepfiches
  3. Benoeming Martine Dom als extern bestuurder
  4. Benoeming Chris Masset als voorzitter bestuursgroep alpijns skiën
  5. Benoeming Christophe De Groof als voorzitter bestuursgroep freestyle
  6. Benoeming Kim Semadeni als voorzitter bestuursgroep opleidingen
  7. Benoeming Michaël Bouas als voorzitter bestuursgroep topsport

Overzicht van de te bekrachtigen mandaten binnen het bestuursorgaan van Sneeuwsport Vlaanderen:

VoornaamNaam1e mandaat'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25
ChristopheDe Groof02/03/2015
x
  x   x

MartineDom *02/03/2015
x
  x   x

ChrisMasset27/05/2019


  x  
x

WillemDe Wachter26/03/2018


 x   x


SergeVan Puyvelde26/03/2014x

 x   x


DriesVan Stevens **21/03/2016

x   x  


StijnUrkens ***20/03/2017 


x   x 


MichaëlBouas20/03/2017 


x   x 

x
KimSemadeni26/03/2018x


x* de zetel van Martine Dom als voorzitter van de clubcommissie vervalt.
** de zetel van Dries Van Stevens als voorzitter van de jeugdsportcommissie vervalt.
*** de zetel van Stijn Urkens als voorzitter van de topsportcommissie vervalt.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x