Meldpunt integriteit

Geniet van de sneeuw - met grenzen

Bij Sneeuwsport Vlaanderen geloven we sterk in "praten". Praten helpt!

Als er iets op je lever ligt moet je dit kunnen ventileren. Veelal kan je dit niet meteen outen binnen je eigen omgeving, daarom kan het nuttig zijn om onze API (aanspreekpunt integriteit) te contacteren. Deze persoon werkt compleet onafhankelijk en in volledige discretie als de vertrouwenspersoon voor jouw problemen binnen onze sport.

Voel je jezelf niet goed door een bepaald incident of voorval in je club, tijdens je training of wedstrijd en zelfs thuis kunnen er incidenten voorvallen die nodig zijn om met een vertrouwenspersoon te delen.

Sneeuwsport Vlaanderen hanteert met een ethische commissie een handelingsprotocol en aanmeldpunt een vertrouwelijke manier om je probleem aan te kaarten. Dit gebeurt in alle discretie, daar kan je van op aan!

In samenspraak worden enkele vervolgstappen uitgewerkt om jouw probleem aan te pakken.

Thema's kunnen zijn:

In ieder geval dien je contact op te nemen met onze federatie API, Anne Dockx, via dockxanne@gmail.com. Anne is een extern freelance aanspreekpunt integriteit die we via het shared service model van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) onafhankelijk hebben aangesteld in deze functie. 

Anne zal de melder (clubverantwoordelijke, lid, trainer, begeleider, bestuurslid, …) wegwijs maken met gepaste informatie, advies of een eventuele doorverwijzing.

Elke vraag, vermoeden of klacht wordt serieus genomen en de nodige stappen van het reactieplan worden opgevolgd. Zie het handelingsprotocol.
We dienen duidelijk te herhalen dat de federatie API onafhankelijk werkt van de federatie. Indien hier vragen over zijn kan je deze zowel stellen aan de federatie API, Sneeuwsport Vlaanderen of ICES (Centrum van Ethiek).


Meer info

De ethische & medische commissie werkt het integriteitsbeleid uit dat Sneeuwsport Vlaanderen bedachtzaam hanteert. In geen geval worden jouw vertrouwelijke meldingen gedeeld met deze commissie, onze API handelt in alle discretie. De commissie maakt, evalueert en stuurt de procedures bij die ons integriteitsbeleid voorschrijft. 

In het kader van ‘Ethisch Verantwoord Sporten’ pleit Sneeuwsport Vlaanderen voor de aanstelling van een vertrouwenspersoon (API) binnen elke club. Deze persoon zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de API en opgestelde gedragsregels. De (club)API kan een bestuurslid, vrijwilliger, ouder, … zijn. De belangrijkste taak van een (club)API is een luisterend oor hebben en de zaak zelfstandig kunnen oplossen.

Inzake clubondersteuning werken we samen met Vlaamse Sportfederatie en Centrum Ethiek in de Sport (ICES) en kunnen clubs zich aanmelden voor workshops rond het ontwikkelen en naleven van een integriteitsbeleid op clubniveau. 

We begrijpen dat, afhankelijk van de aard van de melding, het nodig is om je probleem aan te kaarten buiten je club. Daarvoor staat onze (federatie)API paraat.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x