wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

 1. Organisator van de wedstrijd: Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Sneeuwsport Vlaanderen, gevestigd te Boomgaardstraat 22 bus 27, 2600 Berchem, en wordt niet gesponsord, onderschreven of beheerd door Facebook of geassocieerd met Facebook op welke manier dan ook.

 2. Deelname: Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle deelnemers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals uiteengezet in dit reglement.

 3. Hoe deel te nemen: Om deel te nemen aan de wedstrijd, moeten deelnemers de specifieke instructies volgen zoals vermeld in de wedstrijdpost op de Facebook-pagina van Sneeuwsport Vlaanderen. Dit kan onder meer het volgen van de pagina, het delen van een bericht, het plaatsen van een reactie, of andere aangegeven acties omvatten.

 4. Duur van de wedstrijd: De duur van de wedstrijd wordt vermeld in de aankondiging op de Facebook-pagina van Sneeuwsport Vlaanderen. Deelname is alleen geldig gedurende de aangegeven periode.

 5. Selectie van winnaars: Winnaars worden willekeurig geselecteerd uit alle geldige inzendingen die voldoen aan de gestelde criteria zoals uiteengezet in de wedstrijdpost. De selectie van winnaars gebeurt onpartijdig en definitief.

 6. Kennisgeving aan winnaars: Winnaars worden bekendgemaakt via een Facebook-post op de pagina van Sneeuwsport Vlaanderen en/of via een persoonlijk bericht op Facebook. Winnaars kunnen worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken om hun prijs te claimen.

 7. Prijzen: De aard en waarde van de prijzen worden vermeld in de wedstrijdpost. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contant geld, tenzij anders aangegeven.

 8. Verzending van prijzen: Prijzen worden verzonden naar de winnaars op het adres dat wordt verstrekt na ontvangst van de vereiste informatie. Sneeuwsport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde prijzen tijdens verzending.

 9. Gebruik van gegevens: Door deel te nemen aan de wedstrijd stemmen deelnemers ermee in dat hun naam en/of afbeelding kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden met betrekking tot de wedstrijd, zonder compensatie.

 10. Aansprakelijkheid: Sneeuwsport Vlaanderen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische storingen, gebreken, vertragingen, of onderbrekingen van de wedstrijd of de Facebook-pagina. Deelnemers nemen deel op eigen risico.

 11. Wijzigingen of annulering: Sneeuwsport Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de wedstrijdvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren indien dit noodzakelijk wordt geacht om redenen buiten haar controle.

 12. Toepasselijk recht: Deze wedstrijdregels zijn onderworpen aan de wetten van Belgiƫ. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze wedstrijd zullen worden beslecht volgens de geldende wetgeving.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, stemmen deelnemers in met alle bovenstaande voorwaarden en bepalingen. Voor eventuele vragen over de wedstrijd kunnen deelnemers contact opnemen met Sneeuwsport Vlaanderen via info@sneeuwsport.vlaanderen.keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x